Polityka Prywatności Aplikacji EBO Token PRO


1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności Aplikacji „EBO Token PRO” (dalej EBO Token PRO lub OPROGRAMOWANIE).

2.Producentem EBO Token PRO jest I-BS.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Solidarności 2A.

3. Korzystanie z OPROGRAMOWANIA wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS oraz dostępu do Internetu dla poprawnego działania.

4. OPROGRAMOWANIE jest aplikacją mobilną, która służy do otrzymania wiadomości autoryzacyjnych. OPROGRAMOWANIE jest aplikacją (systemem zewnętrznym) z którym będzie mogła być zintegrowana inna aplikacja.

4. OPROGRAMOWANIE jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców.

5. OPROGRAMOWANIA umożliwia obsługę następujących kategorii wiadomości:

– Wiadomości w formie zapytań.

– Wiadomości w formie potwierdzeń.

– Wiadomość w formie kodu.

– Wiadomość w formie informacji.

6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter przekazywanych wiadomości.

7. W trakcie użytkowania OPROGRAMOWANIA zbierane są następujące dane użytkownika: adres poczty elektronicznej, adres IP urządzenia, geolokacja. W szczególnych przypadkach wyżej wymienione dane mogą być uznane za dane osobowe. Dane nie są udostępniane osobom trzecim.

8. Użytkownik loguje się do OPROGRAMOWANIA wykorzystując portal społecznościowy Facebook, Google lub poprzez zarejestrowanie się przez konto lokalne.

9. OPROGRAMOWANIE ma możliwość ustalenia aktualnej lokalizacji użytkownika na podstawie sygnału GPS urządzenia mobilnego, który z niej korzysta w celu zwiększenia bezpieczeństwa logowania się do Aplikacji oraz dla potrzeb autoryzacji otrzymywanych wiadomości.

10. W przypadku nieakceptowania zasad niniejszej Polityki Prywatności prosimy nie instalować OPROGRAMOWANIA lub je odinstalować. Trwałe usunięcie OPROGRAMOWANIA z urządzenia mobilnego jest równoważne z zakończenia korzystania z OPROGRAMOWANIA.